Bylderup-Bov Friskole facade billede

Torsdag den 9. september afholder vi sponsorløb. Mød op kl.16.30, hvor eleverne cykler.
Fra kl.17.30 er der boder og mulighed for at købe mad.

Skole / Hjem

Vi lægger vægt på et åbent og tillidsfuldt samarbejde mellem hjem og skole til gavn for den enkelte elev

SFO

SFO åbner efter skoletid og lukker mandag til torsdag kl 16:00. Fredag kl. 15:00

Skolestart

Vi arbejder med en tryg overgang fra børnehave til skole i løbet af foråret