Velkommen til Friskolen-Bylderup Bov

På Friskolen – Bylderup Bov lægger vi vægt på: Faglighed, Fællesskab og Fundament

Vi synes, at skolen skal være et sted, hvor man får en god og faglig ballast – så hver enkelt elev kan udnytte sine ressourcer bedst muligt.

Vi lever et liv i fællesskab med andre, det er derfor vigtig at lære at begå sig, så man kan blive til glæde for andre og derigennem også kunne glædes over livet.

Vores fundament er, at vi alle er skabt lige, intet mennesker er mere værd end andre. Vi er alle elsket af Gud og værdifulde, fordi vi er til.

Skole / Hjem

IMG_2527

Vi lægger vægt på et åbent og tillidsfuldt samarbejde mellem hjem og skole til gavn for den enkelte elev.

SFO

SFO fest

SFO åbner efter skoletid og lukker mandag til torsdag kl 16:00. Fredag kl. 15:00.

Skolestart

TTW_6437

Vi arbejder med en tryg overgang fra børnehave til skole i løbet af foråret.