Tilsynsplan og tilsynserklæring

Tilsynserklæring 2022-2023

 

Forældrekredsens tilsyn:
Tilsynet med skolens almindelige virksomhed, påhviler forældrene. Forældrekredsens tilsyn udøves ved, at forældrene deltager i skolens liv på følgende måde:

 • Klasseforældremøder i efteråret, hvor der redegøres for undervisningen i det pågældende skoleår.
 • Skole-hjemsamtaler 1-2 gange om året, hvor elevens udbytte af skolegangen er i fokus.
 • Ved besøg på skolen ved 2-3 åbenthusdage.
 • Ved at deltage i arrangementer omkring skolen.
 • Ved at orientere sig i skolebladet eller skrivelser skolen sender til hjemmene i løbet af året.
 • Ved at følge med i børnenes daglige skolegang.

Det valgte eksterne tilsyn:
Forældrekredsen vælger en person til at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk samt med, om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Tilsynet varetages ved at den tilsynsførende aflægger årlige tilsynsbesøg på skolen. Disse besøg indeholder:

 • Overværelse af undervisning i dansk, matematik og engelsk mv.
 • Samtaler med skoleleder og relevante lærere.
 • Efter ønske gennemgang af læseplaner i ovennævnte fag samt kendskab til fagplan.
 • Efter ønske gennemgang af læseprøver, standpunktsbedømmelser og afgangsbeviser.
 • Efter ønske gennemgang af undervisningsmateriale.

Den tilsynsførende afgiver en skriftlig tilsynserklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse efter de retningslinier, der er beskrevet i Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler nr 705.

Vedtaget den 15.9.2003

Forældrene har valgt Berit Søndergaard Larsen som tilsynsførende fra skoleåret 2021-22

Tilsynserklæring 2013.

Tilsynserklæring 2014

Tilsynserklæring 2015

Tilsynserklæring 2016

Tilsynserklæring 2017

Tilsynserklæring 2018

Tilsynserklæring 2019

Tilsynserklæring 2020

Tilsynserklæring 2021

Tilsynserklæring  2022

Tilsynserklæring 2023