Tilsynsplan og tilsynserklæring

Tilsynsrapport

Forældrekredsens tilsyn:
Tilsynet med skolens almindelige virksomhed, påhviler forældrene. Forældrekredsens tilsyn udøves ved, at forældrene deltager i skolens liv på følgende måde:

 • Klasseforældremøder i efteråret, hvor der redegøres for undervisningen i det pågældende skoleår.
 • Skole-hjemsamtaler 1-2 gange om året, hvor elevens udbytte af skolegangen er i fokus.
 • Ved besøg på skolen ved 2-3 åbenthusdage.
 • Ved at deltage i arrangementer omkring skolen.
 • Ved at orientere sig i skolebladet eller skrivelser skolen sender til hjemmene i løbet af året.
 • Ved at følge med i børnenes daglige skolegang.

Det valgte eksterne tilsyn:
Forældrekredsen vælger en person til at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk samt med, om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Tilsynet varetages ved at den tilsynsførende aflægger årlige tilsynsbesøg på skolen. Disse besøg indeholder:

 • Overværelse af undervisning i dansk, matematik og engelsk mv.
 • Samtaler med skoleleder og relevante lærere.
 • Efter ønske gennemgang af læseplaner i ovennævnte fag samt kendskab til fagplan.
 • Efter ønske gennemgang af læseprøver, standpunktsbedømmelser og afgangsbeviser.
 • Efter ønske gennemgang af undervisningsmateriale.

Den tilsynsførende afgiver en skriftlig tilsynserklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse efter de retningslinier, der er beskrevet i Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler nr 705.

Vedtaget den 15.9.2003

Forældrene har valgt Aabenraa kommune til at udpege en tilsynsførende, Aabenraa kommune har udpeget Anne Charlotte Junggreen Have som tilsynsførende fra skoleåret 2020-21

Tilsynsrapport 2013.

Tilsynsrapport 2014

Tilsynsrapport 2015

Tilsynsrapport 2016

Tilsynsrapport 2017

Tilsynsrapport 2018

Tilsynsrapport 2019

Tilsynsrapport 2020

Tilsynsrapport 2021

Tilsynsrapport 2022