Takster

Skoleåret 2023-24

For 0.-3. klasse er SFO indtil 14.00 på skoledage inkluderet i skolepengene.

For SFO efter kl.14 er prisen:

  • 1 barn 910 kr./måned
  • 2  børn eller flere 1350 kr./måned

Morgen SFO betales særskilt:

  • 1 barn 250 kr./måned
  • 2 børn eller flere 370 kr./måned

Betaling sker i 11 måneder. Betaling kan ske sammen med skolepengebetaling.

Udmelding af SFO skal ske en måned før den 1. i måneden.