Skolepenge

Skolepenge

Friskoleloven i Danmark giver mulighed for tilskud til friskoler – i øjeblikket modtager en friskole et beløb pr. elev som svarer til ca. 75 % af det offentliges udgift til én elev i folkeskolen. På den baggrund er det nødvendigt at opkræve skolepenge for eleverne i friskolerne.

For skoleåret 2021-22 er forældrebetalingen på Friskolen – Bylderup Bov for

  • 1 barn 1345 kr./måned
  • 2 børn 2015 kr./måned
  • 3 børn eller flere 2250 kr./måned.

Beløbet betales månedligt i 11 måneder.

Friplads

Der er mulighed for at søge om nedsættelse af skolepenge og SFO-betaling.

Hvert år i januar tildeles skolen efter ansøgning et beløb, som skolen fordeler efter en medsendt fordelingsnøgle. 

Skemaet kan fås på skolens kontor og afleveres på skolen senest d. 1. september

For at kunne komme i betragtning til fripladstilskud, må forældrenes samlede indkomst i 2020 ikke overstige 366.00kr. + 14.000kr. pr barn under 18 år.