Karakterer

Karakterer

Karakterer på Friskolen – Bylderup Bov gives bla. ud fra afvikling prøver som i folkeskolen.

De skriftlige prøver er nøjagtig de samme som i folkeskolen. Elevernes skriftlige besvarelser bedømmes af skolens lærere samt censorer, som Undervisningsministeriet har udpeget.

Ved de mundtlige prøver udveksler skolen censorer med områdets folkeskoler og privatskoler – i enkelte tilfælde får skolen dog en beskikket censor, dvs. en censor som Undervisningsministeriet har udpeget.

I 7.-9. klasse gives løbende gennem året karakterer efter 7-skalaen ved terminsprøver og i karakterbog.

Lov om gennemsigtighed og åbenhed foreskriver, at det for grundskoler skal sikres, at de givne karakterer på skolen er oplyst til borgere på en let tilgængelig måde på skolens hjemmeside.

Karakterfordelingen og karaktergennemsnittet for Friskolen Bylderup-Bov kan ses her.