Undervisningsmiljø

 

Trivselsmåling 2022

 

 

I december 2022 har vi gennemført en trivselsundersøgelse i
0. til 9. Klasse, som er lavet som et elektronisk spørgeskema.

 0-3 Klasse:

I 0-3 klasse er der stor tilfredshed med lærerne, og børnene
er glade for at gå i skole. Der er stor tilkendegivelse af koncentration og
hjælpsomhed i klasserne.

20 procent af børnene kan godt være bange for at nogle
griner af dem i skolen, og 60 procent kan engang imellem have ondt i maven når
de er i skole. En del børn i de mindre klasser tilkendegiver også at de engang
imellem kan have hovedpine i klasserne.

Fortsat i 0-3 klasse er der stor tilfredshed med lærerne og
deres hjælpsomhed, og stor tilfredshed med medbestemmelse.

 I klassetrinene 4-9 klasse er derstor tilfredshed med at gå i skole, kun få svarer at de ikke er glade for at gå i skole. Der er også stor tilfredshed med klasserne. Eleverne vurderer også at

det er gode til at samarbejde, og hjælpe deres klassekammerater. Kun få nævner
at de føler sig ensomme, og enkelte nævner ondt i maven. Omkring 10 procent
næver at de, engang imellem har ondt i hovedet. Få skriver at de har følt sig
mobbet. Omkring undervisning er der også stor tilfredshed, og mange oplever at
de kan følge med og koncentrere sig.

 Om renlighed på skolen er der også stor tilfredshed. Overordnet er der stor
tilfredshed i alle områder. I undervisning, skolens æstetiske rammer, og i
elevernes samspil med hinanden. Når der er enkelte der nævner hovedpine, og de
har følt sig mobbet, er det selvfølgelig noget der skal tages alvorligt, og det
kan være et godt afsæt for en snak ude i klasserne.

 Undersøgelsen evalueres på et

lærermøde, og den enkelte klasselærer vil tage en snak ude i klasserne om
undersøgelsen. Samtidig vil undersøgelsen danne baggrund for en samtale på på
et pædagogisk møde i løbet af 2022.

I skolehjem samtaler til foråret vil læreren også vende spørgsmålene fra trivselssamtalerne i samtalerne der.


Spørgeskemaerne er anonyme, og ingen kan se, hvem afsenderen er.


Link til svar fra spørgeskemaerne

findes her.

 

   Spørgeskema fra 0-3

https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?AnalyzerToken=jk83xayyFwDVP9ehlOY7PagSeyngJMgJ&id=lZheGQxpFkOJTunboz96Pw1qmj6-P25Kqv7q9MjnyrlUQjEyMkEzUUVWUUxMMkxSSkM5RzBOOVZVQS4u

Spørgeskema fra 4-9

https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?AnalyzerToken=K81iz9VgtGSFRhsDPxaqunlxaDBNXjOV&id=lZheGQxpFkOJTunboz96Pw1qmj6-P25Kqv7q9MjnyrlURDJXRVVFTjNDQlpJOEpFTUJEUllLMzBETy4u

 Henrik Borch Jacobsen.

 Skoleleder Friskolen Bylderup Bov.