IT

Alle elever har personligt brugernavn og adgangskode (UNI Login – samme som på Skolekom). Elverne har også mulighed for gratis at downloade office-pakken.

På Friskolen Bylderup Bov nedenstående “Takt og Tone” for elevernes anvendelse af skolens computere.

Brugernes rettigheder:
Skolens computere og iPads er beregnet til undervisningsformål. Computerne, tablets og netværket må således bruges i forbindelse med undervisning, opgaveskrivning, informationssøgning og andet for skolen relevant arbejde.

Brugernes pligter:
Det er strengt forbudt at ændre i maskinernes opsætning herunder tilslutte eller frakoble ydre enheder.

Alle skal overholde god IT-etik på Internettet. Man må f. eks. ikke sende anonyme e-mails, chatte anonymt eller på andre måder genere andre brugere af nettet. Send ikke e-mails til en lang række modtagere, det belaster nettet for meget og kan føre til at adgangen til Internettet lukkes.

Almindelige danske og internationale love og regler om ophavsret m.m. skal overholdes af brugeren. Brugeren har selv ansvaret for de handlinger som han eller hun foretager (udtalelser, kopiering osv.). Skolen er på ingen måde ansvarlig for de handlinger brugeren foretager.

Enhver brug af computere og nettet som efter skolens vurdering enten er ulovlig eller skadelig for skolens omdømme eller virksomhed, er forbudt (herunder hører blandt andet at hente sider med pornografisk, voldeligt og racistisk indhold) og kan medføre at eleven nægtes adgang til computerne.