Information

Nyt fra Friskolen

Miriam Nielsen

Peter Jager

Friskolen - Bylderup Bovs mobbepolitik:

Mobbepolitik Mål:

På Friskolen – Bylderup Bov finder vi os ikke i mobning, men hvis det alligevel forekommer, indeholder antimobbeplanen en handleplan Læs mere

Trafikpolitik på skolen

Trafikpolitik på Bylderup-Bov Friskole grunder i vores ambition som er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen.

Både i og uden for skoletiden. Også på længere sigt, når eleverne bliver unge og voksne trafikanter.

Skolens holdning er, at det Læs mere

Transport af skolens elever

Åbenrå kommune giver buskort til skoleelever bosiddende i kommunen. For elever der ikke bor i kommunen, giver skolen et tilskud til transport så Læs mere

Skolepenge

Friskoleloven i Danmark giver mulighed for tilskud til friskoler – i øjeblikket modtager en friskole et beløb pr. elev som svarer til ca. 75 % af Læs mere

Skole-hjem-samarbejde

Vi lægger vægt på et åbent og tillidsfuldt samarbejde mellem hjem og skole til gavn for den enkelte elev. Det kommer konkret til udtryk på forskellig Læs mere

Værdigrundlag

 I forhold til det enkelte menneske gælder at

  • jeg er værdifuld, enestående og elskværdig.
  • jeg har krav på forståelse, kærlighed og tilgivelse.
  • jeg er efter udvikling og alder ansvarlig for mine handlinger.
  • jeg er god til meget.

I forhold til medmennesket er det vigtigt at

  • der er respekt for race, tro og køn.
  • der er respekt for mennesker med andre forudsætninger.
  • leve i et samfund med demokrati, rettigheder og pligter.

Læs mere

Vedtægter

for den selvejende institution

Friskolen – Bylderup Bov

Burkalskolevej 48B – 6372 Bylderup Bov

CVR-nummer 86882515

Hjemsted

§ 1

Stk. 1.     Læs mere

Tilsynsplan og tilsynserklæring

Forældrekredsens tilsyn:
Tilsynet med skolens almindelige virksomhed, påhviler forældrene. Forældrekredsens tilsyn udøves Læs mere

Gennemsigtighed og åbenhed

Nedenstående link henviser til Undervisningsministeriets oplysninger om elever på Friskolen – Bylderup Bov  fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens, Læs mere

Sociale Klausuler

Handleplan for Friskolen – Bylderup Bov
Bekendtgørelse nr. 1474 af 4. december 2006
Skolen Læs mere

Legestue

Hver tirsdag fra 9-12 er der legestue for børn fra 1-5 år.

Kontakt Christina Lagoni Pedersen for yderligere information på  2893 9237

Muligheder for kontakt

Friskolen – Bylderup Bov
Burkal Skolevej 48B
6372 Bylderup Bov
Tlf. 74 76 28 28

Bedst efter kl. 14.00

Kontakt til skolen kan foretages via vores Læs mere