Nyt fra Friskolen

Hilsen fra ny skoleleder.

Så er vi startet ud med et nyt skoleår 22-23. Vi er godt i gang på skolen, og klasserne er i gang med undervisning. For mig personligt, er det et spændende år at gå ind til, som ny skoleleder, og jeg ser frem til de udfordringer og de muligheder det nye skoleår bringer.


Vi har en dejlig skole med dygtige lærere og nogle flotte udearealer. Rammerne har vi. Det at kunne drive kristen friskole er en fantastisk mulighed og frihed.

Helt tilbage til grundloven i 1849 har der været stor religionsfrihed og demokratisk frihed i Danmark. Den kan vi også bruge i dag. Der er frihed i at kunne sende sine børn i skole, og også en stor glæde.

Jeg glæder mig til at være en del af projektet. Rent praktisk for vores skole, er der nogle steder vi kan satse og udvide. Lige nu er elevantallet noget vi kan arbejde med. Vi ligger stabilt omkring de 60 elever lige nu. Vi vil gerne have flere elever, og inviterer gerne interesserede til en rundvisning, og jeg kommer gerne forbi og kigger, hvis der er fællesskaber, der gerne vil høre mere om skolen.

Med bedste hilsner. Henrik Borch Jacobsen.