Webmaster

Helle Bonde-Petersen

Skoleleder

Muligheder for kontakt

Friskolen – Bylderup Bov
Burkal Skolevej 48B
6372 Bylderup Bov
Tlf. 74 76 28 28

Bedst efter kl. 14.00

Kontakt til skolen kan foretages via vores Læs mere

Legestue

Hver tirsdag fra 9-12 er der legestue for børn fra 1-5 år.

Kontakt Christina Lagoni Pedersen for yderligere information på  2893 9237

IT

Alle elever har personligt brugernavn og adgangskode (UNI Login – samme som på Skolekom). Elverne har også mulighed for gratis at downloade Læs mere

Trivselsmåling 2018/19

Opfølgning og indsatsområder

I november/december 2018 har vi gennemført en trivselsmåling på Friskolen – Bylderup Bov

Undersøgelsen er gennemført på 0.-8. årgang og Læs mere

Aktiviteter

Morgenmad

Der serveres morgenmad for de børn, som kommer i SFO mellem kl. 6.30 og 7. Morgenmad er inkluderet i prisen.

Forfriskning
Hver Læs mere

Takster

Skoleåret 2020-21

Betaling sker i 11 måneder. Der udsendes særskilt opgørelse og betaling kan ske sammen med skolepengebetaling. 

  • 1 barn 850 kr./måned
  • 2  børn eller flere 1270 kr./måned

MorgenSFO Læs mere

SFO Åbningstider

SFO er åben på skoledage – normal åbningstid er:

mandag til torsdag: kl. 6.30-7.30 og efter skoletid ind til kl. 16.00
Fredag:  Læs mere

Karakterer

Karakterer på Friskolen – Bylderup Bov gives bla. ud fra afvikling prøver som i folkeskolen.

De skriftlige prøver er nøjagtig Læs mere

Evaluering

Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare Læs mere

Sociale Klausuler

Handleplan for Friskolen – Bylderup Bov
Bekendtgørelse nr. 1474 af 4. december 2006
Skolen Læs mere

Gennemsigtighed og åbenhed

Nedenstående link henviser til Undervisningsministeriets oplysninger om elever på Friskolen – Bylderup Bov  fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens, Læs mere

Tilsynsplan og tilsynserklæring

Forældrekredsens tilsyn:
Tilsynet med skolens almindelige virksomhed, påhviler forældrene. Forældrekredsens tilsyn udøves Læs mere

Vedtægter

for den selvejende institution

Friskolen – Bylderup Bov

Burkalskolevej 48B – 6372 Bylderup Bov

CVR-nummer 86882515

Hjemsted

§ 1

Stk. 1.     Læs mere

Værdigrundlag

 I forhold til det enkelte menneske gælder at

  • jeg er værdifuld, enestående og elskværdig.
  • jeg har krav på forståelse, kærlighed og tilgivelse.
  • jeg er efter udvikling og alder ansvarlig for mine handlinger.
  • jeg er god til meget.

I forhold til medmennesket er det vigtigt at

  • der er respekt for race, tro og køn.
  • der er respekt for mennesker med andre forudsætninger.
  • leve i et samfund med demokrati, rettigheder og pligter.

Læs mere

Skolepenge

Friskoleloven i Danmark giver mulighed for tilskud til friskoler – i øjeblikket modtager en friskole et beløb pr. elev som svarer til ca. 75 % af Læs mere